Ta oferta jest już nieaktualna

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii: Nieruchomości prywatne > Mieszkania

  Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości: Mieszkanie, Nowy Modlin OGŁOSZENIE FIRMOWE

September 29, 2022 21:13 - Mieszkania - Nowy Modlin
97752.00 zł
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Szczegóły ogłoszenia
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

Lokalu mieszkalnego nr 10 zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Osiedle nr 8 w Nowym Modlinie, gminie pomiechówek, powiat nowodworski wraz z udziałem 147/7269 w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności działki gruntu, na której zlokalizowanej jest budynek. Lokal mieszkalny o powierzchni 56.57 m2 składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, w. c., przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 12,05m2.

należącej do dłużnika: Stefan Wójtowicz
położonej: 05-180 Nowy Modlin, Osiedle 8/10
dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/00047483/5
Suma oszacowana wynosi 146 628,00 zł, zaś cena wywoławcza jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 752,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 662,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa budowlanego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA w Nowym Dworze Mazowieckim 90 12403480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 pok. sekret odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Gierszewski
Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (0-22) 775-69-60 / fax.
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.