Praca - czas start!

1 zł

Opis

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o.
prowadzi nabór kandydatów do projektu:
„Praca – czas start!”

Projekt obejmuje wsparciem 72 osoby. Głównym celem projektu jest zwiększenie predyspozycji zawodowych (kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia) osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na obszarach wiejskich (Obszary Strategicznej Interwencji) na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu oferujemy:
- Doradztwo zawodowe z IPD,
- Szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem,
- Pośrednictwo pracy,
- Płatny staż zawodowy (3 miesiące).

Zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerów,
- materiały szkoleniowe,
- catering,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- ubezpieczenie NNW dla stażystów!


Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Kontakt:
tel.: 572 725 212, email: pracaczasstart@puls-edu.pl
www.puls-szkolenia.pl zakładka: Projekty

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Koordynator projektu

October 5, 2018 09:09
Telefon kontaktowy: 572 725 212
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony tuoglos.pl
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...