Szkolenie z zakresu robót budowlanych w świetle zamówień publicznych

380 zł

Opis

Szkolenie z zakresu robót budowlanych w świetle najnowszych przepisów dot. zamówień publicznych. Postępowania krajowe na roboty budowlane- zamówienia publiczne- rodzaje wynagrodzenia
Wybór właściwej formy wynagrodzenia w zamówieniu na roboty budowlane jest niezwykle istotną kwestią. To zamawiający kreuje formę wynagrodzenia, ma do wyboru ryczałt albo kosztorys. Formy te są rozłączne, co oznacza, że nie można ich ze sobą na etapie prowadzenia postępowania, ani na etapie realizacji umowy mieszać. Ryczałt daje zamawiającemu bezpieczeństwo finansowe, dla wykonawcy zaś może okazać się niekorzystny. O błędach, nieprawidłowościach i pułapkach w formach wynagrodzenia zamawiający i wykonawcy dowiedzą się na naszym szkoleniu.
W jaki sposób prawidłowo oszacować wartość zamówienia, przygotować postępowanie, przewidzieć zamówienia podobne i czym różni się wynagrodzenie ryczałtowe od kosztorysowego. Te i podobne zagadnienia w dziedzinie robót budowlanych zostaną szczegółowo omówione podczas naszego szkolenia. Niezaprzeczalnym atutem naszych szkoleń jest część warsztatowa polegająca na praktykowaniu nowo zdobytych umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Szczegóły na naszej stronie: marzenakopacka.pl, https://www.facebook.com/zamowieniapublicznevilegis/
Kontakt: tel.: 501 417 800; email: marzenakopacka@home.pl


Zapraszamy

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Marzena

October 2, 2018 05:24
Telefon kontaktowy: 501417800
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony tuoglos.pl
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...