Praca na stanowisku Mentor

Opis

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - lider zachodniopomorskiego rynku usług consultingowych i jedna z dziesięciu największych firm zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych w Polsce poszukuje:

Obowiązki:
• Kompleksowa opieka nad grupą uczestników projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” (www.bezgranic.zgd.com.pl),
• Opracowanie testów weryfikacyjnych sprawdzających motywację,
• Przygotowanie uczestników do wyjazdu na 2-miesięczy staż do Irlandii w wymiarze motywacyjnym i osobowościowym,
• Wsparcie psychologiczne, kompensacyjne, wychowawcze, dydaktyczne, socjoterapeutyczne itd. (mających na celu pozytywną zmianę postawy i zachowań Uczestników,
• Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych i opracowywanie raportów z rozmów,
• Weryfikacja merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych,
• Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla grupy uczestników mających na celu integrację poszczególnych członków grupy ze sobą i z mentorem oraz przełamanie barier przed dalszą pracą,
• Przeprowadzanie indywidualnych spotkań, które mają na celu indywidualną pracę motywacyjną, terapeutyczną z Uczestnikami,
• Opracowanie IPD uwzględniającego indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika,
• Wyjazd i opieka na pierwsze 14 dni razem z grupą do miejsca mobilności, w celu wsparcia w pierwszym okresie adaptacji w pracy i nowej kulturze,
• Współpraca z mentorem ponadnarodowym,
• Ciągły kontakt z Uczestnikami,
• Spotkania z grupą i uczestnikami po powrocie z mobilności.

Wymagania:
• Minimum 5-cio letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie,
• Znajomość języka angielskiego,
• Wykształcenie kierunkowe,

Prosimy o składanie ofert na poniższy adres mailowy:
bez_granic@zgd.com.pl

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Iwona Piwowarczyk

October 1, 2018 13:06
Telefon kontaktowy: 781143133
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony tuoglos.pl
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...